Kế hoạch phối hợp Chăm lo Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015 giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Hội DNT Long An

I LHTN VIỆT NAM – HỘI DOANH NHÂN TRẺ VIỆT NAM

ỦY BAN TỈNH LONG AN

***

 Số: 08 /KHPH-HLHTN-DNT

 

         

    

    Long An, ngày 29  tháng 12 năm 2014

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

 

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên 2014; Thực hiện chương trình hoạt động Hội doanh nhân trẻ Long An nhiệm kỳ 2014 – 2017.

 Nay Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An phối hợp với Hội doanh nhân trẻ tỉnh Long An xây dựng kế hoạch tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán 
Ất Mùi 2015 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

- Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, vì an sinh xã hội và đồng hành với thanh niên trong việc chăm lo đời sống vật chất, động viên tinh thần các gia đình chính sách, các mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh vào dịp Tết Nguyên đán năm 2015.

- Huy động nguồn lực xã hội, các tổ chức thành viên của Hội LHTN Việt Nam tham gia tích cực trong công tác giáo dục phạm nhân nói chung và phạm nhân trong độ tuổi thanh niên nói riêng, nhằm giúp đỡ họ tái hoà nhập cộng đồng, trở thành người lương thiện và có ích cho xã hội.

Tạo được sự phối hợp đồng bộ các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trong việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng; hỗ trợ kịp thời để mọi người được đón tết cổ truyền dân tộc đầm ấm, vui tươi và phấn khởi.

- Tuyên truyền sâu rộng đến các đối tượng được chăm lo, các đơn vị hỗ trợ và các cá nhân, tập thể  trong việc nêu cao tinh thần đoàn kết - tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Nội dung:

- Tổ chức khám bệnh và tư vấn sức khoẻ, tư vấn về ma tuý, HIV/AIDS cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và tặng tủ sách thanh niên và một số phần quà cho thanh niên chấp hành tốt án phạt, cải tạo tốt.

- Tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách, các mẹ Việt Nam anh hùng; gia đình khó khăn, người già neo đơn.

        2. Thời gian, địa điểm và số lượng:

STT

Thời gian

Địa điểm

Số lượng

01

31/12/2014

Tại phân trại số 01, Trại giam Thạnh Hòa - xã Thuỷ Tây, Huyện Thạnh Hoá

50 người

02

30/01/2015

Tại UBND xã Tân Đông và xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa

100 người

 

3. Kinh phí: Dự kiến 40.000.000 đồng (hoạt động tại Trại giam Thạnh Hòa: 10.000.000 đồng (tặng tủ sách và 20 phần quà); hoạt động tại xã Tân Tây và Tân Đông: 30.000.000 đồng (300.000đ/người)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch và phụ trách tổ chức hoạt động (tham mưu kịch bản, dẫn chương trình,...); liên hệ địa phương chọn lựa đúng đối tượng, thành phần để tặng quà theo tinh thần kế hoạch đề ra.

- Phối hợp với huyện đoàn Thạnh Hoá, CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh hỗ trợ nhân lực và địa điểm tổ chức.

- Liên hệ Lâm viên Thanh niên đặt tiệc giao lưu, đánh giá rút kinh nghiệm sau hoạt động.

2. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An:

- Lập dự trù kinh phí tổ chức hoạt động theo kế hoạch đã đề ra.

- Vận động mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các thành viên trong Hội hỗ trợ cho hoạt động chăm lo Tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

- Tham mưu phông sân khấu, thư mời đại biểu dự hoạt động tại xã Tân Đông và Tân Tây, huyện Thạnh Hóa ngày 30/1/2015.

- Phối hợp Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An chuẩn bị quà tặng cho các đối tượng hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách, người già neo đơn tại địa bàn 02 xã Tân Đông và xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

- Chi và quyết toán kinh phí theo dự trù.

 

Trên đây là kế hoạch phối hợp tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán 
Ất Mùi 2015 của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An và Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An./.

 

                                             

HỘI DOANH NHÂN TRẺ LONG AN       TM. HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH

                    PHÓ CHỦ TỊCH                                                CHỦ TỊCH

                           (Đã ký)                                                           (Đã ký)

 

 

 

                       Võ Thanh Tú                                                 Bùi Quốc Bảo

 

 

Nơi nhận:                   

- UBND tỉnh;

- Ban Dân vận;

- TT.TĐ;

- Sở KH &ĐT Tỉnh;                                        

- Lưu (VP, UBH, Hội DNT Long An).

banner hôi 2
CF
Khởi sự DN
HGHFV
JHGIJ
Ra mắt Chi hội Doanh nhân trẻ
hình cảng
Đại Hội TW
lịch trong năm
Monday 14 January 2013
  • 10
  • :
  • 13
  • :
  • 03
Doanh nghiệp nổi bật
DOANH NHÂN TRẺ LONG AN
Đường dây nóng: 0934 002 097 - Ms Ngọc Mai